Aktuellt

Höstprogrammet 2020 är inställt

Eftersom många av våra medlemmar tillhör riskgrupper och skall minimera sina fysiska kontakter har vi sett oss tvungna att inte planera in och genomföra några aktiviteter under hösten.

Detta innebär att vi inte kommer att ha något höstmöte och inte heller genomföra någon konstutlottning under hösten 2020.

Föreningen kommer därför inte att debitera ut någon medlemsavgift för 2021. För de som betalat medlemsavgiften för 2020 kommer den betalningen att gälla för medlemskap även under 2021.

Den konstutlottning som vi planerar för under hösten 2021 kommer att genomföras för alla medlemmar som betalt medlemsavgiften för 2020 senast 1 oktober 2020.

Nacka konstförening är öppen för alla som har intresse av konst och konstupplevelser.

Föreningen har genom åren stimulerat intresset för god konst. Föreningen arrangerar visningar och föredrag om konst och konsthantverk samt arrangerar ateljébesök och guidade besök på utställningar. Verksamheten får stöd från Nacka kommun.